Ανακαίνιση Μπάνιου, Παγκράτι


Project details

 • Περιοχή: Παγκράτι
 • Τύπος σύμβασης: Εσωτερική ανακαίνιση
 • Τύπος Κατασκευής: Ανακαίνιση Μπάνιου
 • Σχεδιασμός: Νέο Σπίτι
 • Υλοποίηση: Νέο Σπίτι
 • Χρόνος κατασκευής: 5 μέρες


 • foto 3
 • FOTO 50
 • FOTO 41
 • FOTO 37
 • foto 34
 • foto 33
 • foto 30
 • foto 29
 • foto 26
 • foto 20
 • foto 17
 • foto 15
 • foto 11
 • foto 10
 • foto 6


Ολική ανακαίνιση μπάνιου.

Το Νέο Σπίτι ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα ακόμη project που αφορούσε μία ανακαίνιση μπάνιου στην περιοχή Παγκράτι • Kατασκευές
  68%
 • Εσωτερική Διαμόρφωση
  52%
 • Υδραυλικές/Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  56%