Τοποθέτηση Βράχου σε WC


Project details

 • Περιοχή: Γλυφάδα
 • Τύπος σύμβασης: Εσωτερική ανακαίνιση
 • Τύπος Κατασκευής: Ανακαίνιση Μπάνιου
 • Υλοποίηση: Νέο Σπίτι
 • Χρόνος κατασκευής: 2 μέρες


 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • Kατασκευές
  95%
 • Εσωτερική Διαμόρφωση
  89%
 • Υδραυλικές/Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  91%