Ανακαίνιση Μπάνιου και WC, Βύρωνας


Project details

 • Περιοχή: Βύρωνας
 • Τύπος σύμβασης: Εσωτερική ανακαίνιση
 • Τύπος Κατασκευής: Ανακαίνιση Μπάνιου
 • Σχεδιασμός: Νέο Σπίτι
 • Υλοποίηση: Νέο Σπίτι
 • Χρόνος κατασκευής: 5 μέρες


 • ΕΙΚΟΝΑ 12 MPANIO
 • ΕΙΚΟΝΑ 11 MPANIO
 • ΕΙΚΟΝΑ 10WC
 • ΕΙΚΟΝΑ 9 WC
 • ΕΙΚΟΝΑ 8 MPANIO
 • ΕΙΚΟΝΑ 7 MPANIO
 • ΕΙΚΟΝΑ 3 WC
 • ΕΙΚΟΝΑ 1 MPANIO


Ολική ανακαίνιση μπάνιου.

Το Νέο Σπίτι ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα ακόμη project που αφορούσε μία ανακαίνιση μπάνιου στην περιοχή Βύρωνα • Kατασκευές
  64%
 • Εσωτερική Διαμόρφωση
  72%
 • Υδραυλικές/Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  90%