Τοποθέτηση Κουφωμάτων - Πόρτες , Νέος Κόσμος


Project details

 • Περιοχή: Νέος Κόσμος
 • Τύπος σύμβασης: Εσωτερικές Εγκαταστάσεις
 • Τύπος Κατασκευής:  Εγκατάσταση Κουφωμάτων
 • Σχεδιασμός: Νέο Σπίτι
 • Υλοποίηση: Νέο Σπίτι
 • Χρόνος κατασκευής: 1 μέρα


 • FOTO 29
 • FOTO 27
 • FOTO 26
 • FOTO 24
 • FOTO 19
 • FOTO 18
 • FOTO 15
 • FOTO 13
 • FOTO 12
 • FOTO 3
 • FOTO 2
 • FOTO 6


 Εγκατάσταση Κουφωμάτων.

Το Νέο Σπίτι ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα ακόμη project που αφορούσε Τοποθέτηση Κουφωμάτων στην περιοχή Νέος Κόσμος. • Kατασκευές
  67%
 • Εσωτερική Διαμόρφωση
  53%
 • Υδραυλικές/Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  12%