Ανακαίνιση σε διατηριτέο σπίτι , Κυψέλη


Project details

 • Περιοχή: Κυψέλη
 • Τύπος σύμβασης: Εξωτερική ανακαίνιση
 • Τύπος Κατασκευής: Ανακαίνιση Οικίας
 • Σχεδιασμός: Νέο Σπίτι
 • Υλοποίηση: Νέο Σπίτι
 • Χρόνος κατασκευής: 1 Μήνας


 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • IMG00006-20130612-1824
 • IMG00044-20130612-1839
 • IMG00040-20130612-1837
 • IMG00035-20130612-1835
 • IMG00008-20130612-1829
 • IMG00016-20130612-1831
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • 20161204_115954
 • 20161204_121809
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • 20161204_121802
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA


 Ολική ανακαίνιση Σπιτιού.

Το Νέο Σπίτι ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα ακόμη project που αφορούσε μία ανακαίνιση μπάνιου στην περιοχή Κυψέλη • Kατασκευές
  96%
 • Εξωτερική Διαμόρφωση
  87%
 • Υδραυλικές/Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  75%