Ανακαίνιση οικίας στο Ελληνικό.


Project details

 • Περιοχή: Ελληνικό
 • Τύπος Σύμβασης: Εσωτερική ανακαίνιση
 • Τύπος Κατασκευής: Ανακαίνιση Οικίας
 • Σχεδιασμός: Νέο Σπίτι
 • Υλοποίηση: Νέο Σπίτι
 • Χρόνος κατασκευής: 10


 • anak_oik_ellin (13)
 • anak_oik_ellin (14)
 • anak_oik_ellin (15)
 • anak_oik_ellin (16)
 • anak_oik_ellin (17)
 • anak_oik_ellin (18)
 • anak_oik_ellin (19)
 • anak_oik_ellin (20)
 • anak_oik_ellin (21)
 • anak_oik_ellin (23)
 • anak_oik_ellin (24)
 • anak_oik_ellin (25)
 • anak_oik_ellin (26)
 • anak_oik_ellin (27)
 • anak_oik_ellin (28)
 • anak_oik_ellin (29)
 • anak_oik_ellin (30)
 • anak_oik_ellin (31)
 • anak_oik_ellin (32)
 • anak_oik_ellin (33)
 • anak_oik_ellin (34)
 • anak_oik_ellin (35)
 • anak_oik_ellin (36)
 • anak_oik_ellin (37)
 • anak_oik_ellin (38)
 • anak_oik_ellin (39)
 • anak_oik_ellin (40)
 • anak_oik_ellin (41)
 • anak_oik_ellin (42)
 • anak_oik_ellin (43)
 • anak_oik_ellin (44)
 • anak_oik_ellin (45)
 • anak_oik_ellin (46)
 • anak_oik_ellin (47)
 • anak_oik_ellin (1)
 • anak_oik_ellin (2)
 • anak_oik_ellin (3)
 • anak_oik_ellin (4)
 • anak_oik_ellin (5)
 • anak_oik_ellin (6)
 • anak_oik_ellin (7)
 • anak_oik_ellin (8)
 • anak_oik_ellin (9)
 • anak_oik_ellin (10)
 • anak_oik_ellin (11)
 • anak_oik_ellin (12)


Το Νέο Σπίτι ολοκλήρωσε μία ακόμα ανακαίνιση σπιτιού, Στην περιοχή Ελληνικό. • Kατασκευές
  81%
 • Εσωτερική Διαμόρφωση
  96%
 • Υδραυλικές/Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  82%