Ανακαίνιση Μπάνιου , Ζαντούλα Ηλείας


Project details

 • Περιοχή: Ζαντούλα Ηλείας
 • Τύπος σύμβασης: Εσωτερική ανακαίνιση
 • Τύπος Κατασκευής: Ανακαίνιση Μπάνιου
 • Σχεδιασμός: Νέο Σπίτι
 • Υλοποίηση: Νέο Σπίτι
 • Χρόνος κατασκευής: 9 μέρες


 • FOTO 20
 • FOTO 16
 • FOTO 15
 • FOTO 11
 • FOTO 10
 • FOTO 9
 • FOTO 8
 • FOTO 7
 • FOTO 4
 • FOTO 19
 • FOTO 17
 • FOTO 12
 • FOTO 13
 • FOTO 5


 Ολική ανακαίνιση μπάνιου.

Το Νέο Σπίτι ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα ακόμη project που αφορούσε μία ανακαίνιση μπάνιου στην περιοχή Ζαντούλα Ηλείας. • Kατασκευές
  62%
 • Εσωτερική Διαμόρφωση
  84%
 • Υδραυλικές/Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  60%