Ανακαίνιση μπάνιου


Project details

 • Περιοχή: -
 • Τύπος Σύμβασης: Εσωτερική ανακαίνιση
 • Τύπος Κατασκευής: Ανακαίνιση Μπάνιου
 • Σχεδιασμός: Νέο Σπίτι
 • Υλοποίηση: Νέο Σπίτι
 • Χρόνος κατασκευής: 2


 • renovation_2018 (19)
 • renovation_2018 (20)
 • renovation_2018 (1)
 • renovation_2018 (2)
 • renovation_2018 (3)
 • renovation_2018 (4)
 • renovation_2018 (5)
 • renovation_2018 (6)
 • renovation_2018 (7)
 • renovation_2018 (8)
 • renovation_2018 (9)
 • renovation_2018 (10)
 • renovation_2018 (11)
 • renovation_2018 (12)
 • renovation_2018 (13)
 • renovation_2018 (14)
 • renovation_2018 (15)
 • renovation_2018 (16)
 • renovation_2018 (17)
 • renovation_2018 (18)


Το Νέο Σπίτι ολοκλήρωσε μία ακόμα ανακαίνιση μπάνιου.

 


 • Kατασκευές
  69%
 • Εσωτερική Διαμόρφωση
  89%
 • Υδραυλικές/Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  96%