Ανακαίνιση μπάνιου


Project details

 • Τύπος Σύμβασης: Εσωτερική ανακαίνιση
 • Τύπος Κατασκευή: Ανακαίνιση Μπάνιου


 • _20190726_185918
 • _20190726_190057
 • _20190726_190114
 • _20190726_185819
 • _20190726_190336
 • _20190726_185903
 • _20190726_190013
 • _20190726_190327
 • _20190726_185712
 • _20190726_185842
 • _20190726_185927
 • _20190726_185742
 • _20190726_190155
 • _20190726_190143
 • _20190726_190405


Το Νέο Σπίτι ολοκλήρωσε μία ακόμα ανακαίνιση μπάνιου. • Kατασκευές
  53%
 • Εσωτερική Διαμόρφωση
  61%
 • Υδραυλικές/Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  50%