Ανακαίνιση μπάνιου


Project details

 • Περιοχή:
 • Τύπος Σύμβασης: Εσωτερική ανακαίνιση
 • Τύπος Κατασκευή: Ανακαίνιση Μπάνιου
 • Σχεδιασμός: Νέο Σπίτι
 • Υλοποίηση: Νέο Σπίτι
 • Χρόνος κατασκευής: 4 μέρες


 • anak_mpaniou_neospiti (26)
 • anak_mpaniou_neospiti (1)
 • anak_mpaniou_neospiti (2)
 • anak_mpaniou_neospiti (3)
 • anak_mpaniou_neospiti (4)
 • anak_mpaniou_neospiti (5)
 • anak_mpaniou_neospiti (6)
 • anak_mpaniou_neospiti (7)
 • anak_mpaniou_neospiti (8)
 • anak_mpaniou_neospiti (9)
 • anak_mpaniou_neospiti (10)
 • anak_mpaniou_neospiti (11)
 • anak_mpaniou_neospiti (12)
 • anak_mpaniou_neospiti (13)
 • anak_mpaniou_neospiti (14)
 • anak_mpaniou_neospiti (15)
 • anak_mpaniou_neospiti (16)
 • anak_mpaniou_neospiti (17)
 • anak_mpaniou_neospiti (18)
 • anak_mpaniou_neospiti (19)
 • anak_mpaniou_neospiti (20)
 • anak_mpaniou_neospiti (21)
 • anak_mpaniou_neospiti (22)
 • anak_mpaniou_neospiti (23)
 • anak_mpaniou_neospiti (24)
 • anak_mpaniou_neospiti (25)


Το Νέο Σπίτι ολοκλήρωσε μία ακόμα ανακαίνιση μπάνιου. • Kατασκευές
  53%
 • Εσωτερική Διαμόρφωση
  66%
 • Υδραυλικές/Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  57%