Ανακαίνιση μπάνιου.


Project details

 • Περιοχή: -
 • Τύπος Σύμβασης: Εσωτερική ανακαίνιση
 • Τύπος Κατασκευής: Ανακαίνιση Μπάνιου
 • Σχεδιασμός: Νέο Σπίτι
 • Υλοποίηση:: Νέο Σπίτι
 • Χρόνος κατασκευής:: 4 μέρες


 • 1 (1)
 • 1 (2)
 • 1 (3)
 • 1 (4)
 • 1 (5)
 • 1 (6)
 • 1 (7)
 • 1 (8)
 • 1 (9)
 • 1 (10)
 • 1 (11)
 • 1 (12)
 • 1 (13)
 • 1 (14)
 • 1 (15)
 • 1 (16)
 • 1 (17)
 • 1 (18)
 • 1 (19)
 • 1 (20)
 • 1 (21)
 • 1 (22)
 • 1 (23)
 • 1 (24)
 • 1 (25)
 • 1 (26)
 • 1 (27)
 • 1 (28)


Το Νέο Σπίτι ολοκλήρωσε μία ακόμα ανακαίνιση μπάνιου. • Kατασκευές
  56%
 • Εσωτερική Διαμόρφωση
  72%
 • Υδραυλικές/Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  75%