Ανακαίνιση Μπάνιου


Project details

 • Περιοχή: -
 • Τύπος Σύμβασης: Εσωτερική ανακαίνιση
 • Τύπος Κατασκευής: Ανακαίνιση Μπάνιου
 • Σχεδιασμός: Νέο Σπίτι
 • Υλοποίηση: Νέο Σπίτι
 • Χρόνος κατασκευής: 3


 • bath_renov_june52018 (29)
 • bath_renov_june52018 (28)
 • bath_renov_june52018 (27)
 • bath_renov_june52018 (26)
 • bath_renov_june52018 (25)
 • bath_renov_june52018 (24)
 • bath_renov_june52018 (22)
 • bath_renov_june52018 (21)
 • bath_renov_june52018 (20)
 • bath_renov_june52018 (19)
 • bath_renov_june52018 (18)
 • bath_renov_june52018 (17)
 • bath_renov_june52018 (16)
 • bath_renov_june52018 (15)
 • bath_renov_june52018 (14)
 • bath_renov_june52018 (13)
 • bath_renov_june52018 (12)
 • bath_renov_june52018 (11)
 • bath_renov_june52018 (10)
 • bath_renov_june52018 (9)
 • bath_renov_june52018 (8)
 • bath_renov_june52018 (7)
 • bath_renov_june52018 (6)
 • bath_renov_june52018 (5)
 • bath_renov_june52018 (4)
 • bath_renov_june52018 (3)
 • bath_renov_june52018 (2)
 • bath_renov_june52018 (1)


Το Νέο Σπίτι ολοκλήρωσε μία ακόμα ανακαίνιση μπάνιου. • Kατασκευές
  54%
 • Εσωτερική Διαμόρφωση
  60%
 • Υδραυλικές/Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  60%