Ανακαίνιση μπάνιου


Project details

 • Περιοχή: -
 • Τύπος Σύμβασης: Εσωτερική ανακαίνιση
 • Τύπος Κατασκευής: Ανακαίνιση Μπάνιου
 • Σχεδιασμός: Νέο Σπίτι
 • Υλοποίηση: Νέο Σπίτι
 • Χρόνος κατασκευής: 2


 • anak_mpani (4)
 • anak_mpani (1)
 • anak_mpani (2)
 • anak_mpani (3)


Το Νέο Σπίτι ολοκλήρωσε μία ακόμα ανακαίνιση μπάνιου. • Kατασκευές
  59%
 • Εσωτερική Διαμόρφωση
  60%
 • Υδραυλικές/Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  59%