Ανακαίνιση μπάνιου στο Μαρούσι.


Project details

 • Περιοχή: Μαρούσι
 • Τύπος Σύμβασης: Εσωτερική ανακαίνιση
 • Τύπος Κατασκευής: Ανακαίνιση Μπάνιου
 • Σχεδιασμός: Νέο Σπίτι
 • Υλοποίηση: Νέο Σπίτι
 • Χρόνος κατασκευής: 4 μέρες


 • anak_mpan_marousi (1)
 • anak_mpan_marousi (2)
 • anak_mpan_marousi (3)
 • anak_mpan_marousi (4)
 • anak_mpan_marousi (5)
 • anak_mpan_marousi (6)
 • anak_mpan_marousi (7)
 • anak_mpan_marousi (8)
 • anak_mpan_marousi (9)
 • anak_mpan_marousi (10)
 • anak_mpan_marousi (11)
 • anak_mpan_marousi (12)
 • anak_mpan_marousi (13)
 • anak_mpan_marousi (14)
 • anak_mpan_marousi (15)
 • anak_mpan_marousi (16)
 • anak_mpan_marousi (17)
 • anak_mpan_marousi (18)
 • anak_mpan_marousi (19)
 • anak_mpan_marousi (20)
 • anak_mpan_marousi (21)
 • anak_mpan_marousi (22)
 • anak_mpan_marousi (23)
 • anak_mpan_marousi (24)
 • anak_mpan_marousi (25)
 • anak_mpan_marousi (26)
 • anak_mpan_marousi (27)


Το Νέο Σπίτι ολοκλήρωσε μία ακόμα ανακαίνιση μπάνιου, στην περιοχή του Αμαρουσίου • Kατασκευές
  80%
 • Εσωτερική Διαμόρφωση
  72%
 • Υδραυλικές/Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  87%