Ανακαίνιση μπάνιου στη Νέα Σμύρνη.


Project details

 • Περιοχή: Νέα Σμύρνη
 • Τύπος Σύμβασης: Εσωτερική εγκατάσταση
 • Τύπος Κατασκευής: Ανακαίνιση Μπάνιου
 • Σχεδιασμός: Νέο Σπίτι
 • Υλοποίηση: Νέο Σπίτι
 • Χρόνος Κατασκευής: 7 ημέρες


 • ΕΙΚΟΝΑ (27)
 • ΕΙΚΟΝΑ (28)
 • ΕΙΚΟΝΑ (29)
 • ΕΙΚΟΝΑ (30)
 • ΕΙΚΟΝΑ (31)
 • ΕΙΚΟΝΑ (1)
 • ΕΙΚΟΝΑ (2)
 • ΕΙΚΟΝΑ (3)
 • ΕΙΚΟΝΑ (4)
 • ΕΙΚΟΝΑ (5)
 • ΕΙΚΟΝΑ (6)
 • ΕΙΚΟΝΑ (7)
 • ΕΙΚΟΝΑ (8)
 • ΕΙΚΟΝΑ (9)
 • ΕΙΚΟΝΑ (10)
 • ΕΙΚΟΝΑ (11)
 • ΕΙΚΟΝΑ (12)
 • ΕΙΚΟΝΑ (13)
 • ΕΙΚΟΝΑ (14)
 • ΕΙΚΟΝΑ (15)
 • ΕΙΚΟΝΑ (16)
 • ΕΙΚΟΝΑ (17)
 • ΕΙΚΟΝΑ (18)
 • ΕΙΚΟΝΑ (19)
 • ΕΙΚΟΝΑ (20)
 • ΕΙΚΟΝΑ (21)
 • ΕΙΚΟΝΑ (22)
 • ΕΙΚΟΝΑ (23)
 • ΕΙΚΟΝΑ (24)
 • ΕΙΚΟΝΑ (25)
 • ΕΙΚΟΝΑ (26)


Το Νέο Σπίτι ολοκλήρωσε στην περιοχή της Νέας Σμύρνης μία ακόμα ανακαίνιση μπάνιου. • Κατασκευές
  94%
 • Εσωτερική διαμόρφωση
  84%
 • Υδραυλικές/Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  100%