Ανακαίνιση Μπάνιου, Μοσχάτο


Project details

 • Περιοχή: Μοσχάτο
 • Τύπος σύμβασης: Εσωτερική ανακαίνιση
 • Τύπος Κατασκευής: Ανακαίνιση Μπάνιου
 • Σχεδιασμός: Νέο Σπίτι
 • Υλοποίηση: Νέο Σπίτι
 • Χρόνος κατασκευής: 2 μέρες


 • moschato (1)
 • moschato (3)
 • moschato (2)
 • moschato (4)
 • moschato (7)
 • moschato (8)
 • moschato (10)
 • moschato (11)
 • moschato (12)
 • moschato (14)
 • moschato (9)
 • moschato (15)
 • moschato (5)
 • moschato (6)
 • moschato (13)


Το Νέο Σπίτι ολοκλήρωσε στην περιοχή του Μοσχάτου μία ακόμα ανακαίνιση μπάνιου. • Kατασκευές
  64%
 • Εσωτερική Διαμόρφωση
  71%
 • Υδραυλικές/Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  85%