Ανακαίνιση Μπάνιου με Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης,Γλυφάδα


Project details

 • Περιοχή: Γλυφάδα
 • Τύπος σύμβασης: Εσωτερική ανακαίνιση
 • Τύπος Κατασκευής: Ανακαίνιση Μπάνιου
 • Σχεδιασμός: Νέο Σπίτι
 • Υλοποίηση: Νέο Σπίτι
 • Χρόνος κατασκευής: 8 μέρες


 • εικονα 8
 • εικονα 6
 • εικονα 2
 • εικονα 4
 • εικονα 3
 • εικονα 11
 • εικονα 1


 Ολική ανακαίνιση μπάνιου.

Το Νέο Σπίτι ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα ακόμη project που αφορούσε μία ανακαίνιση μπάνιου στην περιοχή της Γλυφάδας. • Kατασκευές
  78%
 • Εσωτερική Διαμόρφωση
  92%
 • Υδραυλικές/Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  51%