Ανακαίνιση Μπάνιου , Καρέας


Project details

 • Περιοχή: Καρέας
 • Τύπος σύμβασης: Εσωτερική ανακαίνιση
 • Τύπος Κατασκευής: Ανακαίνιση Μπάνιου
 • Σχεδιασμός: Νέο Σπίτι
 • Υλοποίηση: Νέο Σπίτι
 • Χρόνος κατασκευής: 5 μέρες


 • FOTO 13
 • FOTO 12
 • FOTO 11
 • FOTO 10
 • FOTO 9
 • FOTO 8
 • FOTO 7
 • FOTO 6
 • FOTO 5
 • FOTO 4
 • FOTO 3
 • FOTO 2
 • FOTO 1
 • FOTO 15


 Ολική ανακαίνιση μπάνιου.

Το Νέο Σπίτι ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα ακόμη project που αφορούσε μία ανακαίνιση μπάνιου στην περιοχή του Καρέα. • Kατασκευές
  56%
 • Εσωτερική Διαμόρφωση
  89%
 • Υδραυλικές/Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  77%