Ανακαίνιση Μπάνιου, Ίλιον


Project details

 • Περιοχή: Ίλιον
 • Τύπος σύμβασης: Εσωτερική ανακαίνιση
 • Τύπος Κατασκευής: Ανακαίνιση Μπάνιου
 • Σχεδιασμός: Νέο Σπίτι
 • Υλοποίηση: Νέο Σπίτι
 • Χρόνος κατασκευής: 3 μέρες


 • FOTO 9
 • FOTO 8
 • FOTO 7
 • FOTO 6
 • FOTO 4
 • FOTO 3
 • FOTO 2
 • FOTO 1
 • FOTO 5


Ολική ανακαίνιση μπάνιου.

Το Νέο Σπίτι ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα ακόμη project που αφορούσε μία ανακαίνιση μπάνιου στην περιοχή Ίλιον • Kατασκευές
  %
 • Εσωτερική Διαμόρφωση
  60%
 • Υδραυλικές/Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  81%