Ανακαίνιση Μπάνιου,Νέος Κόσμος


Project details

  • Περιοχή: Νέος Κόσμος
  • Τύπος σύμβασης: Εσωτερική ανακαίνιση
  • Τύπος Κατασκευής: Ανακαίνιση Μπάνιου
  • Σχεδιασμός: Νέο Σπίτι
  • Υλοποίηση: Νέο Σπίτι
  • Χρόνος κατασκευής: 6 μέρες


  • EIKONA 9
  • ΕΙΚΟΝΑ 1
  • EIKONA 8
  • EIKONA 3
  • EIKONA 6
  • EIKONA 4
  • EIKONA 7
  • EIKONA 5
  • EIKONA 2


Το Νέο Σπίτι ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα ακόμη project που αφορούσε μία ανακαίνιση μπάνιου στην περιοχή του Νέου Κόσμου.  • Kατασκευές
    54%
  • Εσωτερική Διαμόρφωση
    51%
  • Υδραυλικές/Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
    94%