Ανακαίνιση Μπάνιου,Νέος Κόσμος


Project details

 • Περιοχή: Νέος Κόσμος
 • Τύπος σύμβασης: Εσωτερική ανακαίνιση
 • Τύπος Κατασκευής: Ανακαίνιση Μπάνιου
 • Σχεδιασμός: Νέο Σπίτι
 • Υλοποίηση: Νέο Σπίτι
 • Χρόνος κατασκευής: 6 μέρες


 • EIKONA 9
 • ΕΙΚΟΝΑ 1
 • EIKONA 8
 • EIKONA 3
 • EIKONA 6
 • EIKONA 4
 • EIKONA 7
 • EIKONA 5
 • EIKONA 2


Το Νέο Σπίτι ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα ακόμη project που αφορούσε μία ανακαίνιση μπάνιου στην περιοχή του Νέου Κόσμου. • Kατασκευές
  54%
 • Εσωτερική Διαμόρφωση
  51%
 • Υδραυλικές/Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  94%