Ανακαίνιση Μπάνιου,Νέος Κόσμος


Project details

 • Περιοχή: Νέος Κόσμος
 • Τύπος σύμβασης: Εσωτερική ανακαίνιση
 • Τύπος Κατασκευής: Ανακαίνιση Μπάνιου
 • Σχεδιασμός: Νέο Σπίτι
 • Υλοποίηση: Νέο Σπίτι
 • Χρόνος κατασκευής: 8 μέρες


 • 20161118_162927
 • 20161118_162918
 • 20161118_162907
 • 20161118_162900
 • 20161118_162854
 • 20161118_162736
 • 20161118_162723
 • 20161118_162705
 • 20161118_162610
 • 20161118_162600
 • 20161118_162528
 • 20161118_162503


 Ολική ανακαίνιση μπάνιου.

Το Νέο Σπίτι ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα ακόμη project που αφορούσε μία ανακαίνιση μπάνιου στην περιοχή του Νέου Κόσμου. • Kατασκευές
  65%
 • Εσωτερική Διαμόρφωση
  70%
 • Υδραυλικές/Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  58%