Ανακαίνιση δώματος στη νέα Σμύρνη


Project details

 • Περιοχή: Νέα Σμύρνη
 • Τύπος Σύμβασης: Ολική ανακαίνιση
 • Τύπος Κατασκευής: Ανακαίνιση Μπάνιου
 • Σχεδιασμός: Νέο Σπίτι
 • Υλοποίηση: Νέο Σπίτι
 • Χρόνος κατασκευής: 1 μηνα


 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (11)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (12)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (13)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (14)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (15)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (16)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (17)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (18)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (19)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (20)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (21)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (22)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (23)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (24)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (25)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (26)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (27)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (28)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (29)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (30)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (31)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (32)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (33)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (34)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (35)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (36)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (37)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (38)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (1)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (2)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (3)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (4)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (5)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (6)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (7)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (8)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (9)
 • anakainish_dwmatos_nea_smyrni (10)


Το Νέο Σπίτι ολοκλήρωσε μία ακόμα ανακαίνιση οικίας, στην περιοχή της Νέας Σμύρνης. • Kατασκευές
  93%
 • Εσωτερική Διαμόρφωση
  62%
 • Υδραυλικές/Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  90%