Ανακίνηση σπιτιού


Project details

 • Περιοχή:
 • Τύπος Σύμβασης: Εσωτερική ανακαίνιση
 • Τύπος Κατασκευής: Ανακαίνιση Οικίας
 • Σχεδιασμός: Νέο Σπίτι
 • Υλοποίηση: Νέο Σπίτι
 • Χρόνος κατασκευής: 20 μέρες


 • home_renov_18 (1)
 • home_renov_18 (2)
 • home_renov_18 (4)
 • home_renov_18 (5)
 • home_renov_18 (9)
 • home_renov_18 (6)
 • home_renov_18 (3)
 • home_renov_18 (7)
 • home_renov_18 (8)
 • home_renov_18 (10)
 • home_renov_18 (11)
 • home_renov_18 (12)
 • home_renov_18 (13)
 • home_renov_18 (14)
 • home_renov_18 (15)
 • home_renov_18 (16)
 • home_renov_18 (17)
 • home_renov_18 (18)
 • home_renov_18 (19)
 • home_renov_18 (20)
 • home_renov_18 (21)
 • home_renov_18 (22)
 • home_renov_18 (24)
 • home_renov_18 (25)
 • home_renov_18 (26)
 • home_renov_18 (27)
 • home_renov_18 (28)
 • home_renov_18 (29)
 • home_renov_18 (30)
 • home_renov_18 (31)
 • home_renov_18 (32)
 • home_renov_18 (33)
 • home_renov_18 (34)
 • home_renov_18 (36)
 • home_renov_18 (37)
 • home_renov_18 (35)


Το Νέο Σπίτι ολοκλήρωσε μία ακόμα ανακαίνιση οικίας. • Kατασκευές
  91%
 • Εσωτερική Διαμόρφωση
  91%
 • Υδραυλικές/Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  94%