Μονώσεις Ταρατσών

Εξωτερικοί χώροι/Μονώσεις Ταρατσών

Οι παράγοντες  για το ποια μέθοδος μόνωσης ταράτσας ταιριάζει καλύτερα σε κάθε περίπτωση είναι αρκετοί, ανάλογα με την παλαιότητα της κατοικίας, την υφιστάμενη κατάσταση της υπάρχουσας μόνωσης, το μέγεθος της χρήσης που θα γίνει, καθώς επίσης και του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Μονώσεις Ταρατσών


Οι παράγοντες  για το ποια μέθοδος μόνωσης ταράτσας ταιριάζει καλύτερα σε κάθε περίπτωση είναι αρκετοί, ανάλογα με την παλαιότητα της κατοικίας, την υφιστάμενη κατάσταση της υπάρχουσας μόνωσης, το μέγεθος της χρήσης που θα γίνει, καθώς επίσης και του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Στο σημείο αυτό πρέπει να γνωρίζετε ότι σε όποια μέθοδο και αν καταλήξετε πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Τα υλικά σε μια μόνωση διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο για την  θερμομόνωση της ταράτσας που θέλουμε να επιτύχουμε και τα αποτελέσματα που περιμένουμε από την μόνωση που θα εγκαταστήσουμε.

Τα βήματα τα οποία ακολουθούνται για την μόνωση ταρατσών είναι τα εξής :

1.ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Αρχικά καθαρίζεται ολόκληρη η επιφάνεια της πλάκας, ώστε να πραγματοποιηθεί η απομάκρυνση όλων των σαθρών υλικών. Αν υπάρχουν έντονες ρωγμές ή φθορές ο τεχνικός θα προτείνει ανάλογα με την έκταση αυτών τα σωστά υλικά και τον τρόπο για την αντιμετώπιση τους.

2.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΤΑΡΙΟΥ

Το πρώτο στρώμα της υγρομόνωσης, πραγματοποιείται με την εφαρμογή ασφαλτικού ασταριού στην πλάκα. Συγκεκριμένα, εφαρμόζουμε το ειδικό ασφαλτικό αστάρι της MAPEI το οποίο είναι υλικό κορυφαίας ποιότητας και βοηθάει στο να γίνει η μόνωση ποιο σωστή και αποτελεσματική.

3.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟΥ

Μετά απο την τοποθέτηση του ασφαλτικού ασταριού γίνετε η τοποθέτηση του ασφαλτόπανου και η κόλληση αυτού επάνω στην πλάκα με χρήση προπανίου. Το ασφαλτόπανο θα τοποθετηθεί και περιμετρικά , ώστε να τελειώνει σε ύψος 20cm, στα γύρω τοιχεία.


Εγγραφτειτε για να σας συμβουλεψουμε δωρεαν!

Εάν θα επιθυμούσατε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες και να σας συμβουλέψουμε εντελώς δωρεάν, επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας.